plná veľkosť / polovičná veľkosť

mjpeg 5fps / mjpeg 2fps