plná veľkosť / polovičná veľkosť

flash / mjpeg 5fps / mjpeg 2fps