Zapnutie WebGL (NA VLASTNÉ RIZKO)

Može sa stať, že pri určitej kombinácii operačného systému a grafického ovládača tento postup spôsobí pri spustení stránky s WebGL modrú obrazovku (ale ešte sa nám to nestalo).

Firefox 4

Spustite Firefox 4 a do riadku s adresou zadajte "about:config" a kliknite na zobrazené tlačidlo:

Do poľa Filter zadajte "webgl" a dvojklikom na riadok "webgl.force-enabled" zmeňte hodnotu false na hondotu true:

Po reštarte Firefoxu by WebGL malo fungovať.

Chrome

Kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz (shortcut) na Chrome a zvoľte Properties:

V okne Properties pripíšte do riadku Target tento text: " --ignore-gpu-blacklist"

Po reštarte Chrome by WebGL malo fungovať.